Xe Máy Điện Vinfast Vento S

  • 89 km/h

     Tốc độ tối đa

  • 160 km/1 lần sạc

     Quãng đường di chuyển

  • 25 lít

     Độ rộng cốp xe

Thông tin giao hàng dự kiến

Nhập địa chỉ của bạn để xem các tùy chọn vận chuyển. - Tính phí giao hàng