Quạt điều hoà Honeywell CL60PM | TRẢ GÓP 0% | 1900558847