Quạt điều hòa Honeywell CL604AE | TRẢ GÓP 0% | 1900558847