Quạt điều hòa Kangaroo KG50F68 | TRẢ GÓP 0% | 1900558847