Quạt điều hoà Kangaroo KG50F69 | TRẢ GÓP 0% | 1900558847