Tủ đông Sanaky Inverter VH-6899K3 450 lít | TRẢ GÓP 0% | 1900558847