Tủ đông Sanaky Inverter VH-4899K3 340 lít | TRẢ GÓP 0% | 1900558847