Tủ đông Sanaky VH-3899K3 Inverter 260 lít | TRẢ GÓP 0% | 1900558847