Tủ đông Sanaky Inverter VH-4099A4KD 305L | TRẢ GÓP 0% | 1900558847