Tủ đông Sanaky Inverter VH-3699A4KD 270L | TRẢ GÓP 0% | 1900558847