Tủ đông Sanaky Inverter VH-2899A4KD 235 lít | TRẢ GÓP 0% | 1900558847