TỦ ĐÔNG SANAKY INVERTER VH-4099W4KD 280L | TRẢ GÓP 0% | 1900558847