TỦ ĐÔNG SANAKY INVERTER VH-2899W4KD 220L | TRẢ GÓP 0% | 1900558847