TỦ ĐÔNG SANAKY INVERTER VH-2599W4KD 195L | TRẢ GÓP 0% | 1900558847