GRANDE PHIÊN BẢN GIỚI HẠN - MUA GÓP LH: 1900.558.847