Quạt Điều Hòa Honeywell CL40PM - Góp Việt - Mua trả góp 1900.558.847