EXCITER 150 PHIÊN BẢN GIỚI HẠN - Góp Việt - Xe máy chính hãng Yamaha - LH: 1900558847