Nồi cơm điện Toshiba 1.8 Lít RC-18NAF(W)/(WT) - Góp Việt