GRANDE BLUE CORE HYBRID PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT - GÓP VIỆT - LH: 1900558847