AIRBLADE 150 TIÊU CHUẨN - GÓP VIỆT - MUA GÓP LH: 1900.558.847