Honda Winner X - Đen mờ - Góp Việt. LH mua góp: 1900558847