Điện thoại iPhone Xs 256GB - Góp việt - Liên hệ: 1900.558.847