Điện thoại iPhone Xr 64GB - Góp Việt - LH: 1900.558.847