Quạt điều hòa Honeywell CS10XE - Góp Việt - Liên hệ: 1900.558.847