Điện thoại iPhone Xs Max 64GB - 2 Sim - Góp Việt - Mua góp LH: 1900.558.847