Máy Bàn Intel-Core i3 2100 3.1GHz - BỘ NHỚ 4Gb - Ổ CỨNG 500Gb - Góp Việt