Future 125cc (Phiên bản chế hòa khí, phanh đĩa, vành nan hoa)