Future 125cc (Phiên bản Phun xăng điện tử, phanh đĩa, vành nan hoa)